نظرات و پیشنهادها

 


به منظور ارایه نظرات و پیشنهادات، مشکلات دانشکده و یا سوالات خود بر روی گزینه بالا کلیک نمائید.

آدرس: تهران، انتهای ستاری شمال، میدان دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات،
ساختمان ابن سینا، طبقه سوم، بال شرقی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی


شماره های تماس: