همایش ها و کنفرانس ها

 

------------------------------------------------------------------------------
با استفاده از لینک‌های زیر اطلاعات کنفرانس های بین المللی خارج از کشور را مشاهده بفرمایید:
www.allconferences.com
www.allconferencealerts.com
www.conferencealerts.com
www.ieee.org/conferences_events/index.html
------------------------------------------------------------------------------
 

«راهنمای کنفرانس‌های داخلی ( National and Regional Conference Manual ) »


«راهنمای کنفرانس‌های خارجی ( International Conference Manual ) »