آزمایشگاه علوم دامی

آزمایشگاه علوم دامی جهت انجام عملیات دروس آموزشی مختلف رشته علوم دامی در سطوح دکتری و کارشناسی ارشد بوده و در امور پژوهشی و پایان نامه ها فعالیت دارد.

۱- هموژنایزر (Homogenizer)

نمونه مورد استفاده توسط این دستگاه در سرعت های مختلف یکنواخت می گردد.

 

۲- میکروتوم (Microtome)

این وسیله برای برش و تهیه سطح مقطع از بافت های نرم استفاده می شود.

 

۳- حمام آبی (water bath)

یک وسیله پر شده از آب مقطر بوده و زمانی که نیاز به حرارت غیر مستقیم باشد، از این دستگاه استفاده می شود که روی درجه حرارت های گوناگون برای هدف های مورد نظر تنظیم می شود. از آنها برای نگهداری محیطهای ذوب شده، برای یکنواخت کردن و حل کردن ذرات داخل محیط کشت به کار می رود.

 

۴- اسپکتوفتومتر (Spectrophotometer)

جذب یا عبور طول موج‌های مشخصی از انرژی تابشی را در یک محلول تعیین می‌کنند. اساس کار این دستگاه بر اندازه گیری میزان نور جذب شده توسط یک محلول رنگی است که برابر قانون بیر-لامبرت میزان جذب نور ( OD ) متناسب با غلظت ماده حل شده در محلول است.

 

۵- هیتر آزمایشگاهی با همزن مغناطیسی (Hot Plates Magnetic Stirrer)

دستگاهی است برای مخلوط کردن (با همزن مغناطیسی) و حرارت دادن محلول ها بکار می رود.

 

۶- همزن لوله (Vortex mixer)

وسیله ای کاربردی جهت مخلوط کردن شدید تا ضعیف ویال ها و یا لوله های حاوی نمونه استفاده می شود.

 

۷- سانتریفیوژ یخچال‌دار (Centrifuge)

این وسیله با استفاده از نیروی موتور خود، نمونه مایع را با سرعت بسیار زیادی به چرخش در می‌آورد. بطوریکه شتاب جاذبه ای مرکزی، باعث جدا شدن مواد به دو نوع ناحیه کم و پر تراکم می شود. این وسیله قابلیت تنظیم دما و عملکرد در دمای پایین را دارا است.

 

۸- انکوباتور یخچال دار (Incubator)

دستگاهی است که درجه حرارت مناسب رشد و تکثیر میکروارگانیزم‌ها را فراهم می‌کند و درجه حرارت ثابتی را کنترل می‌کند.

 

۹- دستگاه شمارش گر کلنی ( Colony counter)

برای شمارش باکتری ها یا میکروارگانیسم‌های موجود در محیط کشت کاربرد دارد و به صورت دیجیتال دارای صفحه مدرج برای سهولت در شمارش و دارای عدسی با قدرت ۸ برابر است.

 

۱۰- ترازو دیجیتال (Digital Counting scale)

جهت توزین نمونه ها با دقت سه رقم اعشار استفاده می شود.

 

۱۱- دستگاه اولتراسونیک

این وسیله امواج را در طول موج های مختلف همانند نور به صورت موجی منتشر می شوند و البته برخلاف نور برای آنکه بتوانند منتشر شوند نیاز به محیط مادی دارند. بنابراین موجب ارتعاش ذرات مجاور خود شده و دیواره سلولی را تخریب می نماید.

 

۱۲- میکروسکوپ نوری دوربین دار (Optical Microscope)

منبع نور در این میکروسکوپ نور مرئی می باشد و با عبور از چندین عدسی محدب که در آن تعبیه شده است و نیز یک منشور که مسیر نور را تغییر می‌دهد با بزرگنمائی‌های متفاوت برای بررسی موجودات، سلول ها و ساختار موادی که با چشم غیر مسلح قابل بررسی نیستند کاربرد دارد. این دستگاه قابلیت عکس‌برداری دارد.

 

۱۳- میکروسکوپ نوری ساده (Optical Microscope)

منبع نور در این میکروسکوپ نور مرئی می باشد و با عبور از چندین عدسی محدب که در آن تعبیه شده است و نیز یک منشور که مسیر نور را تغییر می‌دهد با بزرگنمائی‌های متفاوت برای بررسی موجودات، سلول ها و ساختار موادی که با چشم غیر مسلح قابل بررسی نیستند کاربرد دارد.

 

14- pH متر (pH meter)

این وسیله جهت تعیین میزان اسیدی و یا بازی بودن یک محلول می باشد.