نشریات گروه

  

مجله علمی  پژوهشی «پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی»:
http://jaeer.srbiau.ac.ir/

 


انجمن بین المللی ترویج و آموزش کشاورزی
 (AIAEE)

(Association for International Agricultural and Extension Education)

https://www.aiaee.org/

 

http://www.joe.org /

 

The Journal of Extension ( JOE )

 

http://www.jesonline.org/

Journal of Extension Systems


International Journal of Agricultural Extension


http://escijournals.net/IJAE

International Journal of Agricultural Extension and Rural Development


http://internationalscholarsjournals.org/journal/ijaerdoa

 

Journal of Agricultural Education


http://www.jae-online.org/

The Journal of Agricultural Education and Extension

 


http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=raee20#.VrSittV95D8

Journal of Agricultural Extension

 

 

 

http://www.ajol.info/index.php/jae

 

The Journal of Agricultural Education and Extension


http://www.wageningenur.nl/en/Expertise-Services/Chair-groups/Social-Sciences/Education-and-Competence-Studies-Group/Publications/The-Journal-of-Agricultural-Education-and-Extension.htm