سازمان های اجرایی تحقیقاتی

 

نهادها و سازمان‌های اجرایی ملی مرتبط با علوم کشاورزی و منابع طبیعی

 

سازمان توسعه تجارت ایران

سازمان امور عشایر

سازمان حفظ نباتات

سازمان شیلات ایران

سازمان دامپزشکی کشور

سازمان مرکزی تعاون روستایی

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

سازمان مدیریت بحران کشور

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

سازمان انرژی اتمی

سازمان حفاظت محیط زیست

پایگاه اطلاع رسانی روابط‌عمومی

پایگاه اطلاع رسانی مرکز آمار ایران

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی بنیاد ملی نخبگان

وزارت نیرو
دفتر پژوهش‌های کاربردی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

 

سازمان ها و موسسات تحقیقاتی ملی مرتبط با علوم کشاورزی و منابع طبیعی