تغییر تاریخ برگزاری کارگاه اکوسیستم کارآفرینی درفضای دانشگاهی برای تربیت نیروی متخصص مولد و کارآفرین

۲۰ فروردین ۱۳۹۷ | ۰۴:۰۶ کد : ۹۵۴۰ اخبار اسلایدر تیکر
تعداد بازدید:۱۶۶۰
تغییر تاریخ برگزاری کارگاه اکوسیستم کارآفرینی درفضای دانشگاهی برای تربیت نیروی متخصص مولد و کارآفرین

بدینوسیله به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که در کاگاه اکوسیستم کارآفرینی درفضای دانشگاهی برای تربیت نیروی متخصص مولد و کارآفرین که توسط آقای دکتر سرایی برگزار می شود می رساند که تارخ برگزاری کارگاه فوق از ۱۲ اردیبهشت ۹۸ به ۲۵ اردیبهشت ۹۸ ساعت ۱۴-۱۹ تغییر پیدا کرده است.

 

با احترام

مسول برگزاری کارگاه دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی

 


( ۶ )