انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :


دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

اطلاعیه مهم در خصوص فرآیند انتخاب موضوع پایان نامه و تدوین پروپوزال برای ورودی 94 به بعد رشته علوم باغبانی
اطلاعیه مهم: انتخاب واحد کلیه دانشجویان رشته علوم باغبانی (ارشد و دکتری) از طریق سایت دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در تاریخ 94/11/04
اطلاعیه بسیار مهم در مورد انتخاب واحد کلیه دانشجویان دکتری رشته علوم باغبانی ورودی 94
اطلاعیه مهم: دروس جبرانی دانشجویان دکتری رشته خاکشناسی ورودی 94
اطلاعیه مهم: دروس جبرانی دانشجویان دکتری رشته صنایع چوب ورودی 94
اطلاعیه مهم: دروس جبرانی دانشجویان دکتری رشته خاکشناسی ورودی 94
اطلاعیه مهم در مورد دانشجویانی که تاکنون موفق به انتخاب واحدهای پایان نامه و امتحان جامع در نیمسال اول 95-94 نشده اند.