انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

معرفی دانشکده
ریاست دانشکده                                                                                                    

نام و نام خانوادگی : دکتر هادی کیادلیری

رشته تحصیلی : جنگلداری

مدرک تحصیلی : دکتری

مرتبه : استادیار

 
اطلاعیه مهم: بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند امتحان جامع دکتری کلیه گروهها که در تاریخ 27، 28، 29 و 30 اردیبهشت 1394 می باشد به تاریخهای 3، 4، 5 و 6 خرداد ماه 1394 موکول گردیده است.