نظرسنجی اداره امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

فرم نظرسنجی اداره امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 • 0
 • مسئولیت پذیری کارکنان در قبال امور مراجعین*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  بد
  1
 • انجام امور در حداقل زمان ممکن*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  بد
  2
 • رعایت احترام مراجعین*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  بد
  3
 • پاسخگویی به سوالات مراجعین*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  بد
  4
 • دقت و انجام درست کار*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  بد
  5
 • وقت شناسی کارکنان*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  بد
  6
 • در مجموع واحد دانشجویی و فرهنگی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  بد
  7
 • در صورت تمایل می توانید نام قسمت یا شخص مورد نظر خود را که برخورد مناسبی در انجام کار شما داشتند ذکر کنید.*
  8
 • در صورت تمایل می توانید نام قسمت یا شخص مورد نظر خود را که برخورد نامناسبی در انجام کار شما داشتند ذکر کنید.*
  9